Hemelwater opvangen en na behandeling gebruiken om te douchen of baden? Als het van bouwfederatie Embuild Vlaanderen afhangt, mag dat binnenkort. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart vraagt Embuild om douchewater niet langer te beschouwen als "water bestemd voor menselijke consumptie". Daarmee zou je waterrecuperatiesysteem een extra, erg besparende toepassing krijgen.

Waar een gemiddeld huishouden in 2016 nog 114 liter verbruikte, is dat in 2021 gedaald tot 84 liter. Iedereen doet dus erg zijn best, maar toch nemen alle gezinnen samen nog steeds 65% van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen voor hun rekening. Dat is aanzienlijk. Vooral als je weet dat ⅓ van al dat leidingwater gaat naar douchen en het nemen van een bad. Wanneer je opgevangen regenwater met een degelijk desinfectiesysteem zou behandelen, dan is een vermindering in verbruik van 68,55 miljoen m³ leidingwater mogelijk. Bij je bouwproject nadenken over een waterrecuperatiesysteem is dus bijzonder nuttig. Je gezinsbudget en het milieu zullen er wel bij varen!

"Het ‘behandelde’ regenwater moet uiteraard aan kwaliteitseisen voldoen om ermee te kunnen douchen, maar drinkwaterkwaliteit is toch vooral voorbehouden voor drinken, koken, tanden poetsen enz...", zo schrijft Embuild Vlaanderen in haar persbericht. De federatie wil dit dossier op Europees niveau aankaarten, want zij bepalen de Vlaamse regels.

Verplichte regenwaterrecuperatie

Of het voorstel van Embuild nu verre toekomstmuziek is of niet, regenwater recupereren is vandaag al een verplichting. Wie sinds 2 oktober 2023 een bouwaanvraag indient, is gebonden aan de nieuwe hemelwaterverordening. Die bepaalt dat regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren de norm is voor iedereen die sloopt, bouwt of renoveert.

In de eerste plaats moet je regenwater opvangen in een regenwaterput en hergebruiken voor huishoudelijke of sanitaire toepassingen. De grootte van je regenwaterput wordt bepaald op basis van je dakoppervlak. Je hierover informeren, is deel van onze totaalservice.

Subsidie of premie

Ben je niet wettelijk verplicht om een gescheiden afvoersysteem, een regenwaterput of een infiltratievoorziening te voorzien, maar doe je dit toch? Dan kan je via Fluvius een premie aanvragen. Of je in aanmerking komt, kan je op hun website terugvinden.

Sommige gemeenten geven nog een extra subsidie als je een regenwaterput of een infiltratievoorziening plaatst. Het bedrag en de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Wij bezorgen je sowieso tijdig alle attesten, berekeningen, verslagen die je nodig hebt voor epb, keuringen, premies, enz...

Benieuwd wat we voor jouw bouwproject kunnen betekenen? Contacteer ons.