Over de voordelen van ventilatie met warmterecuperatie informeerden we je al eerder. Goed ventileren is het hele jaar door belangrijk. Welk systeem je best kiest, hangt af van jouw specifieke woonsituatie. Hou ook rekening met het onderhoud dat een ventilatiesysteem vraagt.

Eerst willen we het verschil tussen ventileren en verluchten aanstippen. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Dat zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en verse buitenlucht naar binnen komt. Verluchten is een intensieve vorm van ventilatie waarbij je een korte periode de ramen of een buitendeur openzet. Verluchten doe je tijdelijk: het is eerder een aanvulling op ventileren.

Permanent ventileren is belangrijk. Ook in de winter. Vochtige lucht moet ten allen tijde weg kunnen, zo niet kan je vochtproblemen in je woning veroorzaken. In onze binnenlucht zitten bovendien heel wat gassen, stofdeeltjes en microben die hun weg naar buiten moeten vinden. Willen we een gezond binnenklimaat, dan is permanent ventileren dus de boodschap.

Vier systemen

Het verschil tussen de 4 ventilatiesystemen zit hem in de manier waarop er lucht wordt aangevoerd en afgevoerd:

  • Ventilatiesysteem A: De lucht wordt op een natuurlijke manier aan- en afgevoerd.
  • Ventilatiesysteem B: Verse lucht wordt op een mechanische manier aangevoerd, met behulp van ventilatoren, en op een natuurlijke manier afgevoerd. Dit systeem zie je amper in woningen.
  • Ventilatiesysteem C/C+: Bij dit systeem is er een natuurlijke aanvoer van lucht. De afvoer gebeurt mechanisch via afvoeropeningen. Verloopt de mechanische luchtafvoer vraaggestuurd via zelfregulerende roosters, dan spreken we van ventilatiesysteem C+.
  • Ventilatiesysteem D/D+: Bij ventilatiesysteem D gebeurt zowel de aanvoer als de afvoer op een mechanische manier. Bij dit systeem is het mogelijk om de warmte uit de afgevoerde lucht te recupereren met een warmtewisselaar. Die warmte wordt dan gebruikt om de vers aangevoerde lucht te verwarmen. Men spreekt dan van ventilatiesysteem D+.


Denk aan onderhoud

Elk ventilatiesysteem vraagt onderhoud. Vooral bij systeem D is het een aandachtspunt. Als de filters, ventilatoren of het kanalennet aan de toevoerzijde niet proper zijn, komt er vervuilde lucht je woning binnen. Daarom is het belangrijk dat de onderdelen regelmatig gepoetst of zelfs vervangen worden. 

Sommige taakjes kan je als gebruiker perfect zelf opvolgen, andere zijn voor de installateur. Toevoer- , afvoeropeningen en afvoerventielen kan je bijvoorbeeld perfect zelf reinigen, net als filters stofzuigen en vervangen. Hoe vaak je filters moet vervangen, is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangevoerde lucht.

Bij Aclisol beschikken we over de knowhow om je het juiste advies te verlenen over het ventilatiesysteem in jouw woning. Uiteraard plaatsen wij het systeem ook. Het ventilatiesysteem uitbalanceren en vervolgens een officieel inregelrapport opstellen, maakt deel uit van onze totaalservice

Meer weten? Contacteer ons.